bidniih.com | unicode converter


Эхний хүснэгт дотор танигдахгүй байгаа текстээ хуул. Дараа нь "Хөрвүүлэх" гэсэн дээр дар. Дараагийн хүснэгтэнд үсэгний фонт танигдсан байх болно.

Windows-1251-->Unicode(cyr)
Unicode(cyr)-->Windows-1251

Санал хүсэлт